Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční schůze okrsku Olbramovice.

26. 1. 2008
Ve středu 23. ledna 2008 se v restauraci "U Michala" konala Výroční schůze okrsku Olbramovice za účasti zástupců SDH Olbramovice (Šmídek P., Zoul F., Tůmová D., Kraus V., Šimáček A., Bešťák P.), Tomice (Šípek M., Štěpánek V.), Křešice (Vyhnal F., Suk M.), starosty obce Olbramovice pana Pavla Pohůnka a náměstka OSH Benešov pana Karla Drábka.
Po přečtení zpráv, zhodnocení roku 2007 a plánu činnosti okrsku v letošním roce se v diskuzi ujal slova p. Drábek, který přítomné seznámil s činností a akcemi OSH Benešov pro rok 2008. Na závěr v diskuzi promluvil starosta obce p. Pohůnek, který zhodnotil činnost hasičů, odpověděl na dotazy přítomných představitelů a poděkoval za práci vykonanou členy našich třech sborů okrsku.

Zpráva velitele okrsku a JSDH obce:
  

Vážená hasičko, vážení hasiči, hosté.

Chtěl bych vás seznámit s činností okrsku Sborů dobrovolných hasičů Olbramovice, Křešice a Tomice za rok 2007.
Během loňského roku se družstva mladých i starších hasičů zúčastnila několika hasičských soutěží.

24. února pořádal SDH Kondrac Hasíkovo dobrodružství pro mladé hasiče.
12. května byla křešickým sborem pořádána každoroční soutěž okrsků Bystřice a Olbramovice na hřišti v Olbramovicích. Soutěžilo se opět v tradičních disciplínách, běhu na 100 metrů s překážkami, požárním útoku a pořadovém výcviku.
Družstvo Tomic skončilo na 2 místě, Křešice na 3 a Olbramovice na 4 z 8 soutěžících družstev mužů. Do soutěže se také přihlásila 2 družstva žen a to Bystřice a Olbramovice, které se na okrskové soutěži představilo poprvé. Požárního útok se našim děvčatům podařil v parádním čase, ale byl hodnocen jako neplatný, když při vytahování savic z kádě vypadl sací koš. Celkově skončily na druhém místě.
Na okresní kolo soutěže mužů, která se konala ve Vlašimi 9. června se tomické družstvo, jako jediné přihlášené z našeho okrsku umístilo na 14 příčce z 18.
Druhý den 10. června soutěž pokračovala v zápolení žen, kde ze 13 družstev se olbramovické dívky napoprvé i přes počáteční velkou nervozitu umístily na sedmém místě v těchto disciplínách – běhu na 100 s překážkami, 2 štafety 4 x 100 metrů s překážkami a požárním útoku.
5. července se olbramovická družstva mužů a žen dostavila na tradiční hasičské zápolení ,,O VRANČICKÝ TUPLÁK“ do Vrančic. Po provedení speciálního požárního útoku skončili muži na třetím místě ze 14 a ženy na místě čtvrtém ze 6 soutěžících družstev. Po vyhlášení výsledků požárního útoku se již tradičně družstva mužů utkala v soutěži o nejrychlejší vypití VRANČICKÉHO TUPLÁKU.
1. září se konala soutěž s naší účastí pro mladé hasiče v Sedlci.
15. září se družstvo Tomic zúčastnilo soutěže O pohár starosty SDH Bystřice.
22. září proběhlo v Červeném Újezdu zápolení pro mladé hasiče Hasíkovo dobrodružství.
13. října vyjeli mladí hasiči na podzimní kolo hry ,,Plamen“ do Miličína.
22. října do Vlčkovic,kde proběhlo zápolení v netradičních disciplínách.
V loňském roce naše zásahová jednotka vyjela celkem k 10 událostem a jednomu prověřovacímu cvičení.
Jako první byla jednotka povolána 22.ledna v 16.30 hodin s CAS 32 T 138 v počtu 3 členů k technickému zásahu do Olbramovic č.p. 200. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že se jedná nalomené špičky borovic nad střechou budovy a příjezdovou cestou na pozemek. Tyto stromy byly poškozeny větrnou smrští, která postihla v těch dnech celou ČR. Za pomoci motorové řetězové pily, nastavovacího žebříku a lana byly špičky odstraněny.

9. dubna byl vyhlášen poplach na požár suché trávy a křovin o rozloze 150x10 metrů na náspu železniční trati Olbramovice –Votice za Veselkou. Na likvidaci 6 členů nasadilo jeden proud C od CAS 32.Na místo se též dostavila jednotka HZS územní odbor Benešov a družstvo HZS ČD Praha, kterému bylo požářiště po likvidaci předáno.

26. dubna 2 členové vyjeli s CAS 32 do Olbramovic č.p. 46 na pročištění kanalizačního potrubí.

12. května byla ve 20.55 hodin jednotka povolána k technickému zásahu opět v Olbramovicích a to v č.p.1 S vozy CAS 32 a DA 12 vyjelo 9 členů, kteří odstranili za pomoci čtyř dílů nastavovacího žebříku uvolněné střešní tašky a sklo ze střešního výlezu z okraje střechy nad komunikací. Příčina-bouřka a nárazový vítr.

19. května 4 členové s CAS 32 vyčistili 1 proudem B ucpané kanalizační potrubí v Tomicích č.p.32, kde hrozilo vytopení objektu vodou při dešti.
21. června nám byl po bouřce z OPIS HZS Benešov vyhlášen poplach na požár lesa nad osadou Mokřany.Jednotka vyjela oběma vozy v počtu 8 hasičů.Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár lesního a travního porostu o rozloze 5x5 metrů po zásahu blesku do stromu.Na likvidaci jednotka použila 1 proud C od CAS a ženijní nářadí.
Jízdu k požáru ztěžovala špatná dostupnost pro techniku, kde při průjezdu lesem byla poškozena zadní část cisterny a při návratu musely být pomocí motorové pily ořezávány stromy kolem cesty.
Po příjezdu ke zbrojnici nám byla nahlášena další událost a to znečištění studny v Křešicích, do které vnikla povrchová voda po bouřce.
Voda byla vyčerpána pomocí ejektoru a vyčištěno dno.Práce ve studni probíhaly v dýchací technice.
Dne 12. července nám bylo oznámeno, že z důvodů změny organizační struktury HZS Středočeského kraje se ruší operační a informační středisko územního odboru HZS Benešov a veškeré funkce od 17. 7. 2007 převezme za OPIS Benešov operační a informační středisko HZS v Kolíně. Od tohoto dne provádíme spojení a jsou nám vyhlašovány poplachy z Kolína.
A to již 4. srpna je tímto operačním střediskem vyhlášen poplach na požár sběracího vozu mezi Olbramovicemi a Semtínem ,,Na lišáku“. Jednotka vyjela s CAS 32 a DA 12 v počtu 9 členů a na likvidaci požáru nasadila 2 proudy C.Po vyhrnutí slámu rozhrabovala a prolévala vodou. Na místo se dostavila jednotka HZS ú.o. Benešov, SDH Votice, PČR Votice a zástupce DZV Nova Bystřice.
31. srpna vyjíždí 4 hasiči s CAS 32 na žádost starosty obce do Mateřské školy v Olbramovicích zlikvidovat vosí hnízdo, které se nacházelo pod izolační vrstvou omítky u vchodu do jídelny, kde vosy obtěžovaly a pobodaly personál. Mohutné hnízdo bylo vytrháno svářecím drátem a vosy vyhubeny chemickým přípravkem.
22. října se v ranních hodinách 3 členové dostavili s vozem DA 12 Avia na autobusovou zastávku v Olbramovicích, k požáru osobního automobilu. Na místě již zasahovala jednotka SDH Votice a HZS Benešov.
Mimo tyto zásahy bylo 30. listopadu v podvečer provedeno prověřovací cvičení. Toto cvičení slouží k prověření akceschopnosti a prohloubení znalostí členů jednotky SDH obce. Jako téma cvičení byla zpracována likvidace požáru oleje, skladu a přilehlého přístřešku v areálu DZV NOVA, který vznikl následkem rozbití montážní lampy při manipulaci s hydraulickým olejem, dále ochlazování stojanu z PB lahvemi a ochrana buňky prodejny PHM.
Toho dne v 17 hodin 18 minut byl velitelem jednotky a OPIS HZS Kolín vyhlášen poplach sirénou a SMS zprávami z modulu KANGA jednotce SDH obce Olbramovice. Jednotka SDH Olbramovice se na místo dostavila s CAS 32 a DA 12 v počtu 12 členů a po počátečním průzkumu bylo velitelem zásahu rozhodnuto o nasazení jednoho proudu na těžkou pěnu, druhého C proudu vody na požár a ochranu klece s PB lahvemi a buňky obsluhy čerpací stanice. Likvidace je prováděna v dýchacích přístrojích.V 17.40 hodin byl simulovaný požár uhašen.Po závěrečném průzkumu se jednotka vrátila zpět do zbrojnice, kde bylo provedeno zhodnocení cvičení. V příštím roce opět počítáme s provedením taktického, nebo prověřovacího cvičení na nějaký rizikový objekt v obvodu naší obce a tím vyzkoušet akceschopnost a zároveň připravenost členů jednotek sborů.
V roce 2007 se členové zásahové jednotky SDH zúčastňovali odborných příprav, které zajišťuje HZS Středočeského kraje - územní odbor Benešov a Okresní sdružení hasičů Benešov.
6.-7. dubna se Lamač Jiří, Otradovec Václav, Zoul František ml. a Zoul František st. jako lektor zúčastnili přípravy strojníků, která konala ve Voticích.
21. dubna se družstvo ve složení - Zoul František ml., Lamač Jiří, Ledvinka Lukáš a Tlamicha Zdeněk zúčastnilo odborné přípravy a taktického cvičení zásahových jednotek SDH obcí mající ve výzbroji automobily CAS 32 Tatra. Toto cvičení se konalo v Čeňovicích a okolí, kam se sjela družstva z celého okresu.
7. října se nositelé dýchací techniky sešli na odborné přípravě v Neveklově. Za náš sbor Zoul František ml., Otradovec Václav, Ledvinka Lukáš a Tlamicha Zdeněk.
19.-20 .října se školení velitelů jednotek v Jizbici zúčastnili Šmídek Petr, Ledvinka Lukáš a Zoul František ml.
Členové olbramovického sboru s technikou prováděli asistenční službu při dostizích na závodišti v Benešově Černém lese a to ve dvou dnech 2. června a 28. července.
V průběhu roku byla prováděna odborná příprava členů jednotky a také pravidelná údržba a opravy na technice a zařízení.
Požární vozidla CAS 32 T 138 a DA 12 A 30 byla jako každý rok přistavena na technickou prohlídku do STK v Dlouhých Polích, kde nebyly shledány žádné závažné závady.
V polovině roku jsme spolu se starostou obce panem Pohůnkem sepsali žádost na Ministerstvo vnitra ČR o vyřazené 9 místné vozidlo z Policejního prezídia. Nyní jsem vyřídil převod a kompletní opravu staršího automobilu Ford Transit, které bylo bezplatně převedeno našemu sboru.
Po nutných opravách a úpravách pro potřeby hasičů bude sloužit jako dopravní automobil.
V roce 2007 jsme z rozpočtu obce zakoupili sací koše a pohonné hmoty pro 3 sbory, sadu hadic na 100 metrů pro Křešice, náhradní díly na stříkačku PS 12 do Tomic, materiál na výrobu držáků dýchacích přístrojů a úpravu sedačky v kabině Tatry, 4 dílný hliníkový nastavovací žebřík, 7 párů zásahových bot Hellguard z 30000 dotace kraje v roce 2006, 3 přenosné radiostanice Motorola z 19000 dotace kraje v roce 2007 a radiostanici Motorola do DA 12 Avia.
Členy SDH Křešice je prováděna svépomocí úprava zbrojnice.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem členům okrsku SDH, Obecnímu úřadu v čele se starostou panem Pohůnkem a také i všem těm, kteří se nějakou měrou podíleli na činnostech spojených s požární ochranou v naší obci a okrsku.